gvietgroup.vn - Mang mọi người đến thành công

[chitiet]Lụi ở đây gọi là lụi bà Sáu, quán lúc nào cũng đông nhưng mà nhỏ nhỏ. Chiều nào bà Sáu cũng ngồi trước hè nướng lụi hết, trở không kịp.
Địa chỉ: 122 Cao Bá Quát, P. Yên Đỗ,  Tp. Pleiku, Gia Lai


[/chitiet] [diachi]Tp Pleiku-Gia Lai[/diachi][sodienthoai]0868153579[/sodienthoai] [maillienhe]pleikugialai.net@gmail.com[/maillienhe]